(+31)(0)33-2536804 info@priemabv.nl

We doen wat we beloven

Het leveren van kwaliteit en het continu verbeteren van onze producten, processen en organisatie. Dat maakt ons een betrouwbare partner.

We doen wat we beloven

Het leveren van kwaliteit en het continu verbeteren van onze producten, processen en organisatie. Dat maakt ons een betrouwbare partner.

We doen wat we beloven

Het leveren van kwaliteit en het continu verbeteren van onze producten, processen en organisatie. Dat maakt ons een betrouwbare partner.

Een kerngezond bedrijf

Priema is een familiebedrijf met zo’n 170 vakmensen. Wij hebben productielocaties in Hoevelaken, Hardenberg en Breclav (Tsjechië). Onze onderneming werd opgericht in 1958, is nog steeds kerngezond en kent een innovatieve, nuchtere en informele cultuur.
Priema BV, een kerngezond bedrijf

Opgericht in

Productlocaties

Vakmensen

Defects

Priema BV geschiedenis
Wij denken in oplossingen
Denken in oplossingen, creativiteit en een flexibele opstelling. Deze speerpunten vormen de basis voor de duurzame relaties die we onderhouden met toonaangevende bedrijven in de automobielindustrie, vrachtwagenbouw, verwarmingsindustrie, de witgoedsector, beddenfabrikanten en een keur aan andere producenten.
Priema missie en visie
Onze missie en visie
We doen wat we beloven: het leveren van kwaliteit en het continu verbeteren van onze producten, processen en organisatie. Dat maakt ons een betrouwbare partner.
Onze REACH-verklaring
Wat is REACH?
REACH is de nieuwe Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Authorisatie van CHemische stoffen. De verordening vervangt diverse wetten ten aanzien van chemicaliën en sluit beter aan op andere milieu / veiligheidswetgevingen. Op 1 juni 2007 is REACH gefaseerd in werking getreden. De wetgeving vraagt van zowel de producent, leverancier, distributeur als ook de eindgebruiker een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Waarom REACH?
  • Bescherming van gezondheid en milieu
  • Risicobeheer verbeteren
  • Stimuleren van innovatie
  • Eén wetgeving
  • Verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid naar de industrie.
Welke stoffen?
Bijna alle chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar, moeten worden geregistreerd.
Voor wie geldt REACH?
Voor bijna iedereen die met chemische stoffen werkt, van producent tot eindgebruiker is of kan de verordening van toepassing zijn, te noemen:

  • Fabrikanten of importeurs van chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen binnen de Europese Unie.
  • Downstream-users die chemische stoffen verwerken en/of die preparaten (mengsels) voor eindgebruik samenstellen.
Wat is de rol van Priema?
  • Vaststellen rol Priema (downstream-user)
  • Doorgeven van toepassingen van grondstoffen aan onze leveranciers
  • Verkrijgen van informatie over de toepassing van onze producten bij klanten.

Wilt u meer informatie opvragen?
Neem direct contact met ons op:

13 + 9 =